Hadis Nabi Hadis Nabi    
          
 

Sahih Muslim - Koleksi 2 - No: 4045

          38

Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr bin Abu Syaibah]; Telah menceritakan kepada kami ['Abdul A'la] dari [Ma'mar] dari [Az Zuhri] dari [Salim] dari [Ibnu 'Umar] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah salah seorang di antara kalian membangunkan temannya dari tempat duduknya kemudian dia duduki tempatnya itu." 'Karena itu apabila seseorang berdiri untuk memberikan tempat duduknya kepada Ibnu 'Umar, dia tidak mau menempatinya.' Dan telah menceritakannya kepada kami [Abad bin Humaid] Telah mengabarkan kepada kami [Abdur razak] Telah mengabarkan kepada kami [Ma'mar] melalui sanad ini dengan Hadis yang serupa.

- Sahih Muslim -

Haji, Orang-Orang Kafir, Ilmu, kabilahBuku Agama Lihat semua


Kitab Utama

Sahih Bukhari 8529

Sahih al-Bukhari (Bahasa Arab: صحيح البخاري), adalah salah satu daripada Kutub al-Sittah (enam koleksi hadith utama) Sunni Islam. Kitab Sahih Bukhari merupakan kitab (buku) koleksi Hadis yang disusun oleh Imam al-Bukhari (nama lengkap: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Ja'fai) yang hidup antara 194 hingga 256 Hijrah. []

Sahih Bukhari

Sahih Muslim 7167

Sahih Muslim (Bahasa Arab: صحيح مسلم‎, ṣaḥīḥ Muslim, tajuk sebenar "Al-Musnadu Al-Sahihu bi Naklil Adli") ialah salah satu dari enam kitab hadis dalam Islam Ahli Sunah Waljamaah. Kitab ini yang disusun oleh Imam Muslim, merupakan salah satu dari dua kitab yang paling sahih dan murni sesudah Kitabullah (Al-Quran), bersama dengan Sahih Bukhari. []

Sahih Muslim

Sunan al-Tirmizi 6383

Jami' at-Tirmidhi (Bahasa Arab: جامع الترمذي‎, Jāmi` at-Tirmidhī), juga dikenali sebagai Sunan al-Tirmizi (Bahasa Arab: سُـنَن الترمذي‎, Sunan al-Tirmidhī), ialah satu daripada enam kitab Hadis yang dikenali sebagai Al-Kutub al-Sittah. Ia dihimpunkan oleh Abu Isa Muhammad ibn Isa al-Tirmizi. []

Sunan al-Tirmizi

Sunan al-Nasa'i 8499

Kitab As-Sunan as-Sughra (Bahasa Arab: السنن الصغرى‎), juga dikenali sebagai Sunan al-Nasa'i (سنن النسائي) atau Al-Mujtaba (المجتبى) ialah salah satu dari Al-Kutub al-Sittah (enam kitab hadis utama) orang Islam Ahli Sunah Waljamaah, dan telah dikumpul oleh Imam al-Nasa'i.Kitab ini dianggap ketiga paling kuat dalam enam kitab hadis utama. []

Sunan al-Nasa'i

Sunan Ibnu Majah 6977

Sunan Ibn Mājah (Bahasa Arab: سُنن ابن ماجه‎) ialah satu daripada himpunan kitab Hadis yang dikenali sebagai Al-Kutub al-Sittah (enam kitab utama Hadis). Himpunan Sunan ini karya Imam Ibnu Majah. []

Sunan Ibnu Majah

Sunan Abu Daud 5300

Sunan Abu Daud ataupun Sunan Abi Daawud (Bahasa Arab: سنن أبي داود‎), humpunan Hadis oleh Abu Daud, ialah satu daripada enam kitab Hadis yang dikenali sebagai Al-Kutub al-Sittah. []

Sunan Abu Daud


Hadis Bergambar Lihat semua